Loading...

Înscrierea participanților

La concurs se pot înscrie elevii de liceu din toată țara. Sunt eligibili și elevii care la momentul depunerii aplicațiilor sunt în clasa a XII-a. Participanții se pot înscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă. Numărul componenților unei echipe nu este limitat.

Nu vor fi luate în considerare proiectele în următoarele condiţii: 

          Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei menționate în regulament;

          Dacă participanţii transmit informaţii eronate ori incomplete;

Dacă se constată că proiectele sunt plagiate, au fost efectuate prin tentative de fraudă sau au fost efectuate nerespectând oricare dintre condiţiile și termenii prezentului Regulament.

COMPETIȚIA DE PROIECTE ÎN DOMENIUL ENERGIEI – TECHALLENGE
SECȚIUNEA ELEVI

La concurs se pot înscrie elevii de liceu din toată țara. Sunt eligibili și elevii care la momentul depunerii aplicațiilor sunt în clasa a XII-a.

Participanții se pot înscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă. Numărul componenților unei echipe nu este limitat

Evaluarea proiectelor va fi realizată de o comisie formată din 7 membri, după cum urmează: 4 membri din partea Sponsorului şi 3 din partea Beneficiarului.

Pentru evaluarea proiectelor, comisia va ține cont de criteriile prezentate în tabelul de mai jos. Pentru fiecare criteriu se vor analiza următoarele direcţii: ideea, valoarea adăugată şi posibilitatea de implementare.

Eficienţă energetică Impactul asupra mediului Dezvoltarea comunităţilor Surse regenerabile Calitatea vieţii Digitalizare
Inovaţie / Ideea 40%
Valoarea adăugată 30%
Posibilitatea de implementare 30%

Etapele de evaluare a proiectelor

 1. Proiectele primite (înscrise) vor face obiectul unei evaluări preliminare (preselecţie) efectuate de către Comisie. Pentru fiecare proiect se va acorda o notă cuprinsă în intervalul 1 – 5, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală va rezulta din însumarea notelor aferente fiecărui criteriu şi direcţii prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărei echipe de proiect participante prin e-mail şi postate pe pagina WEB a Beneficiarului până la data de 22.10.2021 pentru secţiunea elevi. 

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură:

 1. Prezentarea proiectului (obligatorie) cu următoarea structură:
  • Nume proiect şi componenţă echipă: 1 slide
  • Descriere sumară proiect: 1-2 slide-uri
  • Soluții deja existente pe piață: 1 slide
  • Inovație / noutate adusă de acest proiect: 1 slide
  • Costuri vs. beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide
  • Aplicabilitate: 1 slide
  • Viitoare îmbunătățiri, potențial de dezvoltare: 1 slide
 2. Mod de valorificare a proiectului (obligatoriu): (scurt video de promovare a produsului, spot promoțional, prezentare în Prezi, etc). Max. 3 minute în care participanții conving juriul că ideea lor merită să fie premiată și pusă în practică (ATENȚIE! Nu este vorba de un plan de marketing ci de „un elevator speech” care să convingă juriul că ideea respectivă merită să fie premiată). 

Valoarea burselor (premiilor) pentru secţiunea “elevi” este după cum urmează:

 • Premiul I – 4000 lei;
 • Premiul II – 3000 lei;
 • Premiul III – 2000 lei;
 • Menţiuni – 3 x 1000 lei;
 • Premiul Special “Elisa Leonida Zamfirescu” (pentru eleve) – 1000 lei.

Anunţarea proiectelor câştigătoare se va realiza în data de 12.11.2021, după cea de-a doua etapă a concursului.