Loading...
Regulament 2020-05-06T15:39:22+00:00

INOVATOARE IN DOMENIUL ENERGIEI – TECHALLENGE

Descarcă regulamentul PDF

Honeywell Romania

 • (denumită în continuare „Sponsor”), societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, şi Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB), (denumită în continuare ,,Beneficiar”) cooperează împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea organizarării unei competiţii de proiecte inovatoare.
 • Competiţia vizează următoarele domenii :
 • Pentru secţiunea studenţi:

Tehnologii ale viitorului în “Smart City”. Sunt vizate acele direcţii care abordează concepte aferente unui oraş inteligent: calitate ridicată a vieţii, dezvoltare durabilă, digitalizare, descentralizare, impact redus asupra mediului. Proiectele trebuie să abordeze subiecte referitoare la urătoarele domenii:

 • Energii regenerabile;
 • Clădiri inteligente;
 • Trafic;
 • Agricultură urbană;
 • Transport energie electrică şi termică;
 • Siguranţă şi securitate;
 • Eficienţă energetică;
 • Guvernanţă.

Sunt apreciate în mod prioritar proiectele care propun soluţii inteligente de digitalizare de tip:

 • Colectare, stocare şi prelucrare date în Cloud, Big Data (manipularea Big Data în oraşe inteligente, tehnologii inovative pentru fluidizarea traficului)
 • Inteligenţă Artificiala (machine learning, smart grids (reţele inteligente), automatizarea proceselor cu ajutorul roboţilor, maşini autonome, etc.)
 • Internet of Things Industrial (senzori – arhitecturi – sistem de operare care să permită IoT, comerţul în lumea IoT, reţele pentru IoT, mşsurare / culegere inteligentă de date, analiza predictivă)
 • Oameni, oraşe conectate (integrarea om – vehicul – clădire pentru o calitate a vieţii ridicată, siguranţă şi securitate în oraşele inteligente, creşterea productivităţii angajaţilor)
 • Clădiri conectate (software-ul ca un factor de stimulare a: eficienţei energetice în clădiri, procese industriale, managemnetul clădirilor, produse eficiente energetic)
 • Aplicabilitate tehnologie Blockchain în unul din domeniile menţionate mai sus.

services-tabs-139154408

 • Pentru secţiunea elevi: Eficienţa energetică (procese industriale, facility management, case conectate, clădiri pasive energetic);
 • Noi surse de energie regenerabilă(eolian, marină, energia valurilor, geotermale, fotovoltaică, biomasă, etc.);
 • Tehnologii inteligente (smart grids, big data, smart metering);
 • Oraşe inteligente şi mobilitate (teritorii pozitive energetic, mobilitate verde, etc.)

services-tabs-139154408

 • Organizarea şi derularea competiţiei menţionată mai sus se realizează pe baza prezentului regulament (Regulamentul).
 • Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe intreaga durata a depunerii şi selectării proiectelor, în format electronic, prin accesarea paginii WEB upb.ro. De asemenea, informaţii suplimentare privind organizarea competiţiei de proiecte pot fi solicitate la adresa de e-mail techallenge@upb.ro.
 • Prin participarea / înscrierea la acest concurs, se prezumă cunoaşterea prevederilor acestui Regulament. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.
 • Sponsorul işi rezervă dreptul de a modifica şi / sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi / sau inceta şi / sau întrerupe desfăşurarea concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către participanţi prin publicarea pe pagina WEB a UPB – upb.ro.

Competitia are două sectiuni distincte

 • O secţiune „studenți” la care se pot inscrie studenţi înmatriculaţi în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat de la toate facultăţile Beneficiarului (UPB). De asemenea, sunt eligibili şi studenţii care în momentul depunerii aplicaţiei sunt în anul al IV-lea de studiu şi vor urma cursurile de master în anul universitar 2020-2021.
 • O secţiune “elevi” la care se pot înscrie elevii de liceu din toata tara. Sunt eligibili si elevii care la momentul depunerii aplicatiilor sunt in clasa a XII-a.

services-tabs-139154408

 • Participantii se pot inscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă.
 • Numărul componenților unei echipe nu este limitat.

services-tabs-139154408

Inscrierea participantilor

Pentru elevi:

a)    Participantii se pot inscrie oricând, începand cu data de 10.03.2020 pâna la data de 15.10.2020.

Pentru studenţi:

b)    Pentru studenţi competiţia presupune 2 etape:

I)             Competiţia de proiecte – idei – Participanţii se pot înscrie oricând, începand cu data de 10.03.2020 pâna la data de 08.05.2020.

II)            Competiţia de proiecte – demonstrative – 8 echipe selectate în urma primei etape vor depune proiectele până la data de 09.10.2020. Cele 8 echipe de proiect ale studenţilor selecţionate în urma concursului de idei, vor primi fiecare pentru etapa II o bursă în valoare de 10000 lei pentru implementarea proiectelor (realizarea practică la nivel demonstrativ sau aplicativ).

Pentru studenţi şi elevii:

 1. Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail techallenge@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Opţional se poate transmite pe lângă fisierul PDF şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.
 2. Propunerea de proiect trebuie să conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc. Proiectele de idei ale studenţilor, vor include în mod obligatoriu şi un plan de buget pentru etapa II. Proiectele studenţilor depuse în etapa II, vor conţine obligatoriu un deviz postcalcul de cheltuieli şi un plan de afaceri reactualizat, după cel propus în prima etapă.
 3. In cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autorilor respectivei propuneri: nume, prenume, instituție (liceu/facultate) an de studiu, adresă de e-mail, telefon.
 4. Nu vor fi luate in considerare proiectele în următoarele condiţii:
 • Daca acestea sunt transmise în afara perioadei menționate în regulament;
 • Daca participanţii transmit informaţii eronate ori incomplete;
 • Daca se constataă că proiectele sunt plagiate, au fost efectuate prin tentative de fraudă sau au fost efectuate nerespectând oricare dintre condiţiile şi termenii prezentului Regulament.

 • Modalitate de evaluare a proiectelor

Evaluarea proiectelor va fi realizată de o comisie formată din 7 membri, după cum urmează:

 • Pentru secțiunea „studenţi”: 4 membri din partea Sponsorului şi 3 din partea Beneficiarului
 • Pentru secţiunea „elevi”: 4 membri din partea sponsorului, 1 din partea Inspectoratului Scolar şi 2 din partea Beneficiarului.

Pentru evaluarea proiectelor, comisia va tine cont de criteriile prezentate în tabelul de mai jos. Pentru fiecare criteriu se vor analiza următoarele direcţii: ideea, valoarea adăugată şi posibilitatea de implementare.

 

3.3 Etapele de evaluare a proiectelor

 1. Proiectele primite vor face obiectul unei evaluări preliminare efectuate de către Comisie. Pentru fiecare proiect se va acorda o nota cuprinsă în intervalul 1 – 5, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală va rezulta din însumarea notelor aferente fiecărui criteriu şi direcţii prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărei echipe de proiect participante prin e-mail şi postate pe pagina WEB a Beneficiarului până la data de 10.2020 pentru secţiunea elevi şi până pe 22.05.2020 pentru secţiunea studenţi (etapa I – proiecte idei).
 • Pentru secțiunea ”studenți” – „proiecte idei” în urma evaluării preliminare vor fi selectate primele 8 proiecte în ordinea notelor finale obţinute.
 • Pentru secțiunea ”elevi” – în urma evaluării preliminare vor fi selectate primele douăzeci de proiecte în ordinea notelor finale obţinute.

Eventualele contestaţii pot fi depuse la Beneficiar în termen de 48 de ore de la anunţarea rezultatelor.

 1. Proiectele selecţionate în etapa preliminară vor intra în etapa finală de evaluare, care implică prezentarea proiectului de către autori în faţa comisiei de evaluare. Pentru evaluarea finală se vor utiliza aceleaşi criterii şi direcţii utilizate şi în cazul evaluării preliminare. A doua etapă de evaluare se va desfăşura în perioada 10-11.11.2020, după cum urmează:
 • Pentru secţiunea „studenţi”, în data de 11.2020, sub forma de prezentări orale ale proiectelor în faţa comisiei;
 • Pentru secţiunea „elevi” în data de 11.2020, In acest scop se vor organiza standuri individuale de prezentare a proiectelor. Comisia de evaluare va parcurge toate standurile si va aprecia, prin discuţii cu echipele concurente, calitatea proiectelor.

 

 • Recomandari pentru formatul prezentarii lucrarilor:

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point, documentul având următoarea structură:

 1. Sectiunea „studenti”:
  1. Pentru etapa I analiza proiectelor de către comisie se va face doar pe baza propunerilor de proiect transmise on-line. Prezentarea proiectului în etapa II (obligatoriu): Power Point cu urmatoarea structura:
   • Nume proiect si componenta echipa: 1 slide
   • Descriere sumara proiect: 1-2 slide-uri
   • Solutii deja existente pe piata: 1 slide
   • Inovatie / noutate aduse de acest proiect: 1 slide
   • Costuri vs. beneficii, valoare adaugata raportat la solutiile existente: 1 slide
   • Aplicabilitate: 1 slide
   • Viitoare imbunatatiri, potential de dezvoltare: 1 slide
   • Plan de afaceri: 1 slide.
  2. Mod de valorificare a proiectului (opţional): scurt video de promovare a produsului, spot promoţional, prezentare în Prezi, etc.

Maxim 3 minute in care participantii conving juriul ca ideea lor merita sa fie premiată şi pusă în practică (ATENTIE! Nu este vorba de un plan de marketing, ci de „un elevator speech” care sa convingă juriul că ideea respectivă merită să fie premiată).

 1. Sectiunea „elevi”:
  1. Prezentarea proiectului (obligatoriu):

Power Point cu urmatoarea structura:

 • Nume proiect si componenta echipa: 1 slide
 • Descriere sumara proiect: 1-2 slide-uri
 • Solutii deja existente pe piata: 1 slide
 • Inovatie / noutate adusa de acest proiect: 1 slide
 • Costuri vs. beneficii, valoare adaugata raportat la solutiile existente: 1 slide
 • Aplicabilitate: 1 slide
 • Viitoare imbunatatiri, potential de dezvoltare: 1 slide
 1. Mod de valorificare a proiectului (opţional): (scurt video de promovare a produsului, spot promotioal, prezentare in Prezi, etc). Maxim 3 minute in care participantii conving juriul ca idea lor merita sa fie premiata si pusa in practica (ATENTIE! Nu este vorba de un plan de marketing ci de „un elevator speech” care sa convinga juriul ca ideea respectiva merita sa fie premiata).

Validarea castigatorilor si acordarea Premiilor

Ulterior desemnarii castigatorilor premiilor, Sponsorul impreuna cu Beneficiarul vor proceda la validarea proiectelor castigatoare.

4.2 Pentru ca proiectul participant la competiţie sa poata fi validat drept castigator al  premiilor, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor mentionate in prezentul Regulament.

Proiectele castigatoare ale premiilor vor fi invalidate in urmatoarele conditii:

 • Daca s-a incercat fraudarea concursului;
 • Daca incalca conditiile de participare la concurs;

In cazul in care o persoana este descoperita ca a incercat sa fraudeze Concursul, proiectul din care face parte va fi automat descalificat din Concurs.

Sponsorul isi rezerva dreptul de a decide asupra actiunilor/operatiunilor participantilor, ce au caracter fraudulos. Decizia va fi luata cu ajutorul analizei efectuate de persoanele specializate din cadrul Sponsorului sau/si Beneficiarului.

Anunţarea proiectelor câştigătoare se va  realiza astfel:

– pentru secțiunea ”studenţi” în cadrul Galei Techchallenge  organizată de Sponsor şi Beneficiar pe data de 10.11.2020;

– pentru secțiunea ”elevi” în data de 11.11.2020, după prezentarea proiectelor.

Valoarea burselor (premiilor) pentru secţiunea “studenţi” este dupa cum urmează:

 • Premiul I – 5000 lei;
 • Premiul II – 4000 lei;
 • Premiul III – 3000 lei
 • Menţiune – 500 lei
 • Premiul Special “Elisa Leonida Zamfirescu” (pentru studente) –1000 lei

Valoarea burselor (premiilor) pentru secţiunea “elevi” este dupa cum urmeaza:

 • Premiul I – 4000 lei;
 • Premiul II – 3000 lei;
 • Premiul III – 2000 lei
 • Menţiune – 500 lei
 • Premiul Special “Elisa Leonida Zamfirescu” (pentru eleve) – 1000 lei

Valoarea aferentă unui premiu va fi alocată către toţi studenţii/elevii care au participat la realizarea respectivului proiect (echipei), pe baza propunerilor venite din partea acestora și a datelor inițiale de înregistrare în concurs. Propunerile de împărţire a premiilor se vor înainta în scris către Beneficiar, fiind semnate de către toţi cei implicați (toți membrii echipei).

Premiile câștigate la secțiunea ”studenți” vor fi virate pe card in baza unui tabel care va contine: numele si prenumele, seria si nr CI precum și cont IBAN (in lei).

Premiile câștigate la secțiunea ”elevi” vor fi virate pe card câștigătorilor (dacă aceștia dețin un card bancar valabil in lei) sau reprezentaților legali ai acestora (tutorilor legali) pe baza Cărții de Identitate și în baza unui proces verbal incheiat la data efectuării premierii.

Premiile vor fi virate de către Beneficiar studenţilor/elevilor, care au participat la realizarea proiectelor câştigătoare, pe baza resurselor alocate de către Sponsor.

 • Sponsorul si Beneficiarul sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
 • Sponsorul si Beneficiarul au dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii isi dau acordul, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante (nume, prenume, adresa, si numar de telefon mobil).

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Prin inscrierea si participarea la concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a UPB şi sa fie prelucrate si utilizate de aceasta (personal ori prin imputernicit) si de catre Honeywell Romania in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, promovarea si prezentarea proiectelor pe site-urile UPB.ro si Honeywell.com.

Universitatea POLITEHNICA din București este inregistrată la Agenția Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal nr. 3291 potrivit Legii nr.677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

 • Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date: nume, prenume, CNP, Serie si nr. CI, adresa domiciliu, numar de telefon.
 • Beneficiarul și Sponsorul se obligă să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor cu caracter personal stocate atat pe durata desfasurarii concursului, cat si ulterior incheierii acestuia pe o durata nelimitata de timp, iar dacă va fi cazul, sa notifice Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la colectarea si prelucrarea respectivelor date cu caracter personal stranse cu ocazia inscrierii si participării la concurs.
 • Beneficiarul se obliga ca prin comunicările in scris pe care le va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile și îndatoririle conform Legii 677/2001.

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de web proprie a concursului si pe cea de Facebook. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Romania.

Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Bucureşti  (Serviciul de Relatii Publice, Rectorat-Camera AN001) până la data de 15.05.2019, sau la adresa de e-mail techallenge@upb.ro. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

Încetarea Concursului înainte de termen. Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul. În asemenea situaţii, Organizatorul nu are nicio obligaţie asumată faţă de participanţii la Concurs, după cum nu este obligat să plătească vreo sumă cu titlu de despăgubire sau altele asemănătoare. Litigiile şi legea aplicabilă eventualelor litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi participanţii la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţa de judecată competentă, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Romaniei.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.