Vrei să modelezi viitorul ?

Un concurs bazat pe creativitate

Competiţia vizează Tehnologiile viitorului în “Smart City” şi Industria 4.0. Sunt vizate acele direcţii care abordează concepte aferente unui oraş inteligent: calitate ridicată a vieţii, dezvoltare durabilă, digitalizare, descentralizare, impact redus asupra mediului. De asemenea, se vizează acele direcţii care transformă unităţile de producţie în „fabrici eficiente energetic şi inteligente”.

Sunt apreciate în mod prioritar proiectele care propun soluţii inteligente de digitalizare de tip:

Colectare, stocare şi prelucrare date în Cloud, Big Data (manipularea Big Data în oraşe inteligente, tehnologii inovative pentru fluidizarea traficului)

Inteligenţă Artificială (machine learning, smart grids – reţele inteligente), automatizarea proceselor cu ajutorul roboţilor, maşini autonome, etc.)

Internet of Things Industrial (senzori – arhitecturi – sistem de operare care să permită IoT, comerţul în lumea IoT, reţele pentru IoT, măsurare/culegere inteligentă de date, analiza predictivă)

Oameni, oraşe conectate (integrarea om – vehicul – clădire pentru o calitate a vieţii ridicată, siguranţă şi securitate în oraşele inteligente, creşterea productivităţii angajaţilor)

Clădiri conectate (software-ul ca un factor de stimulare a: eficienţei energetice în clădiri, procese industriale, managementul clădirilor, produse eficiente energetic)

Aplicabilitate tehnologie Blockchain în unul dintre domeniile menţionate mai sus.

REGULAMENT ELEVI
REGULAMENT STUDENTI

Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail techallenge@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Opţional se poate transmite pe lângă fișierul PDF şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.

Propunerea de proiect trebuie să conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect: prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc. 

În cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autorilor respectivei propuneri: nume, prenume, instituție de învățământ liceal, localitate, an de studiu, adresă de e-mail, telefon.

Ediția precedentă

0
PREMII
0
PARTICIPANTI
0
JUDETE
0
PROIECTE

PARTENERI