Loading...
Home 2020-07-17T13:22:01+00:00

Vrei să modelezi viitorul ?

Regulament

Un concurs bazat pe creativitate

Participanţilor li se oferă ocazia să-şi pună în valoare cunoştinţele tehnice, precum şi calităţile inovatoare.

In cadrul primei etape a competiției de proiecte adresată studenților, perioada în care pot fi 
trimise on-line proiectele se decalează până la data de 3 iulie 2020.
Proiectele se vor trimite în format PDF la adresa – techallenge@upb.ro – respectând 
structura prezentată in regulamentul concursului.
Proiecte selectate etapa 1
Câștigătorii edițiilor precedente

Ediția precedentă

0
PREMII
0
PARTICIPANTI
0
JUDETE
0
PROIECTE

Vă aducem la cunoștință că, în acest an, la admiterea pentru studiile de Licență, la Facultatea de Energetică,

câștigătorii edițiilor precedente ale concursului Techchallenge vor fi admiși fără concurs.

 • Competiţia are două secţiuni distincte:
 • O secţiune „studenți” la care se pot inscrie studenţi înmatriculaţi în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat de la toate facultăţile Beneficiarului (UPB). De asemenea, sunt eligibili şi studenţii care în momentul depunerii aplicaţiei sunt în anul al IV-lea de studiu şi vor urma cursurile de master în anul universitar 2020-2021.
 • O secţiune “elevi” la care se pot înscrie elevii de liceu din toata tara. Sunt eligibili si elevii care la momentul depunerii aplicatiilor sunt in clasa a XII-a.
 • Participantii se pot inscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă. 
 • Numărul componenților unei echipe nu este limitat.

Proiectele primite vor face obiectul unei evaluări preliminare efectuate de către Comisie. Pentru fiecare proiect se va acorda o nota cuprinsă în intervalul 1 – 5, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală va rezulta din însumarea notelor aferente fiecărui  criteriu şi direcţii prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărei echipe de proiect participante prin e-mail şi postate pe pagina WEB a Beneficiarului până la data de 23.10.2020 pentru secţiunea elevi şi până pe 22.05.2020 pentru secţiunea studenţi (etapa I – proiecte idei). 

 • Pentru secțiunea ”studenți” – „proiecte idei” în urma evaluării preliminare vor fi selectate primele 8 proiecte în ordinea notelor finale obţinute. 
 • Pentru secțiunea ”elevi” – în urma evaluării preliminare vor fi selectate primele douăzeci de proiecte în ordinea notelor finale obţinute.

Proiectele selecţionate în etapa preliminară vor intra în etapa finală de evaluare, care implică prezentarea proiectului de către autori în faţa comisiei de evaluare. Pentru evaluarea finală se vor utiliza aceleaşi criterii şi direcţii utilizate şi în cazul evaluării preliminare. A doua etapă de evaluare se va desfăşura în perioada 10-11.11.2020, după cum urmează:

 • Pentru secţiunea „studenţi”, în data de 10.11.2020, sub forma de prezentări orale ale proiectelor în faţa comisiei;

Pentru secţiunea „elevi” în data de 11.11.2020, In acest scop se vor organiza standuri individuale de prezentare a proiectelor. Comisia de evaluare va parcurge toate standurile si va aprecia, prin discuţii cu echipele concurente, calitatea proiectelor.

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point, documentul având următoarea structură:

Sectiunea „studenti”:

Pentru etapa I analiza proiectelor de către comisie se va face doar pe baza propunerilor de proiect transmise on-line. Prezentarea proiectului în etapa II (obligatoriu): Power Point cu urmatoarea structura:

 • Nume proiect si componenta echipa: 1 slide
 • Descriere sumara proiect: 1-2 slide-uri
 • Solutii deja existente pe piata: 1 slide
 • Inovatie / noutate aduse de acest proiect: 1 slide
 • Costuri vs. beneficii, valoare adaugata raportat la solutiile existente: 1 slide
 • Aplicabilitate: 1 slide
 • Viitoare imbunatatiri, potential de dezvoltare: 1 slide
 • Plan de afaceri: 1 slide.

Mod de valorificare a proiectului (opţional): scurt video de promovare a produsului, spot promoţional, prezentare în Prezi, etc.

Maxim 3 minute in care participantii conving juriul ca ideea lor merita sa fie premiată şi pusă în practică

ATENTIE! Nu este vorba de un plan de marketing, ci de „un elevator speech” care sa convingă juriul că ideea respectivă merită să fie premiată).

Sectiunea „elevi”:

Prezentarea proiectului (obligatoriu): 

Power Point cu urmatoarea structura:

    • Nume proiect si componenta echipa: 1 slide
    • Descriere sumara proiect: 1-2 slide-uri
    • Solutii deja existente pe piata: 1 slide
    • Inovatie / noutate adusa de acest proiect: 1 slide
    • Costuri vs. beneficii, valoare adaugata raportat la solutiile existente: 1 slide
    • Aplicabilitate: 1 slide
    • Viitoare imbunatatiri, potential de dezvoltare: 1 slide

Mod de valorificare a proiectului (opţional): (scurt video de promovare a produsului, spot promotioal, prezentare in Prezi, etc). Maxim 3 minute in care participantii conving juriul ca idea lor merita sa fie premiata si pusa in practica 

(ATENTIE! Nu este vorba de un plan de marketing ci de „un elevator speech” care sa convinga juriul ca ideea respectiva merita sa fie premiata).

Valoarea burselor (premiilor) pentru secţiunea “studenţi” este dupa cum urmează:

 • Premiul I – 5000 lei;
 • Premiul II – 4000 lei;
 • Premiul III – 3000 lei
 • Menţiune – 500 lei 
 • Premiul Special “Elisa Leonida Zamfirescu” (pentru studente) –1000 lei

 Valoarea burselor (premiilor) pentru secţiunea “elevi” este dupa cum urmeaza:

 • Premiul I    – 4000 lei;
 • Premiul II – 3000 lei;
 • Premiul III – 2000 lei
 • Menţiune – 500 lei 

Premiul Special “Elisa Leonida Zamfirescu” (pentru eleve) – 1000 lei

Pentru secțiunea ”studenţi” în cadrul Galei Techchallenge  organizată la UPB pe data de 10.11.2020;

Pentru secțiunea ”elevi” în data de 11.11.2020, după prezentarea proiectelor la UPB.

Propunerile de proiect se vor transmite on-line, la adresa de e-mail techallenge@upb.ro

sub forma unui document PDF respectând structura prezentată in REGULAMENT

PARTENERI