Competiția vizează Tehnologiile viitorului în “Smart City” şi Industria 4.0.

Sunt vizate acele direcții care abordează concepte aferente unui oraș inteligent: calitate ridicată a vieții, dezvoltare durabilă, digitalizare, descentralizare, impact redus asupra mediului. De asemenea, se vizează acele direcții care transformă unitățile de producție în „fabrici eficiente energetic și inteligente”. Proiectele trebuie să abordeze subiecte referitoare la următoarele domenii:

 • Energii regenerabile;

 • Clădiri inteligente;

 • Trafic;

 • Agricultură urbană;

 • Transport energie electrică şi termică;

 • Siguranță și securitate;

 • Eficientă energetică;

 • Folosirea de tehnologii de tip IoT, Big data & Analytics și interconectarea sistemelor utilizate în industrie;

 • Guvernanță

Sunt apreciate în mod prioritar proiectele care propun soluții inteligente de digitalizare de tip:

 • Colectare, stocare și prelucrare date în Cloud, Big Data (manipularea Big Data în orașe inteligente, tehnologii inovative pentru fluidizarea traficului)

 • Inteligenta Artificială (machine learning, smart grids – rețele inteligente), automatizarea proceselor cu ajutorul roboților, mașini autonome, etc.)

 • Internet of Things Industrial (senzori – arhitecturi – sistem de operare care să permită IoT, comerțul în lumea IoT, rețele pentru IoT, măsurare/culegere inteligentă de date, analiza predictivă)

 • Oameni, oraşe conectate (integrarea om – vehicul – clădire pentru o calitate a vieţii ridicată, siguranţă şi securitate în oraşele inteligente, creşterea productivităţii angajaţilor)

 • Clădiri conectate (software-ul ca un factor de stimulare a: eficienţei energetice în clădiri, procese industriale, managementul clădirilor, produse eficiente energetic)

 • Aplicabilitate tehnologie Blockchain în unul dintre domeniile menţionate mai sus.

La concurs se pot înscrie studenţi înmatriculaţi în ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat de la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea POLITEHNICA Timişoara şi Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. De asemenea, sunt eligibili şi studenţii din anii terminali care la momentul susținerii proiectului în etapa II vor avea statut de student.

 • Etapa I: Concurenţii propun proiectele, la nivel de concept, împreună cu devize estimative de cheltuieli (Anexa 1), pe baza tematicilor prezentate în Art. 1.2 din Regulament. Participanţii se pot înscrie oricând, începând cu data de 5.04.2021 până la data de 28.05.2021.

 • Etapa II: Dintre proiectele depuse în Etapa I vor fi selectate 20 echipe (cu asigurarea reprezentativităţii tuturor celor 4 universităţi implicate). Proiectele echipelor selectate vor fi publicate pe pagina WEB a Beneficiarului până la data de 11.06.2021. Echipele selectate vor depune proiectele și devizele de cheltuieli finale până la data de 14.10.2021. Cele 20 de echipe de proiect selecţionate, vor primi fiecare pentru etapa II o bursă în valoare de 10000 lei pentru implementarea proiectelor (realizarea practică la nivel demonstrativ sau aplicativ).

S-a prelungit perioada de depunere a proiectelor la nivel de concept, Etapa Studenți, până pe data de 28 mai 2021.

Propunerea de proiect împreună cu devizul de cheltuieli (Anexa 1) se vor transmite on-line, la adresa de e-mail techallenge@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Opţional se poate transmite pe lângă fișierul PDF şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.